Disponibilitate:  în stoc

Preț:  9,90 LEI

Modalitați de transport:
• 15,90 lei - prin Curier rapid (gratuit pentru produse de anticariat peste 69,00 lei / comandă)
• 13,90 lei - prin Easybox Sameday (gratuit pentru produse de anticariat peste 69,00 lei / comandă)

Editura:

Anul apariției: 2011

Nr. pagini: 184 pagini

Stare: de anticariat (excelenta)

Categorii: Penal, Drept

Descriere

NOUL COD PENAL al Romaniei (publicat in M.Of. nr. 510 din 24 iulie 2009)

PARTEA GENERALĂ

TITLUL I - Legea penală şi limitele ei de aplicare
Principii generale
Legalitatea incriminării
Legalitatea sancţiunilor de drept penal
Aplicarea legii penale
Aplicarea legii penale în timp
Activitatea legii penale
Aplicarea legii penale de dezincriminare
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei
Aplicarea legii penale temporare
Aplicarea legii penale în spaţiu
Teritorialitatea legii penale
Personalitatea legii penale
Realitatea legii penale
Universalitatea legii penale
Legea penală şi tratatele internaţionale
Imunitatea de jurisdicţie
Extrădarea
TITLUL II - Infracţiunea
Dispoziţii generale
Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
Vinovăţia
Săvârşirea infracţiunii comisive prin omisiune
Cauzele justificative
Dispoziţii generale
Legitima apărare
Starea de necesitate
Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii
Consimţământul persoanei vătămate
Cauzele de neimputabilitate
Dispoziţii generale
Constrângerea fizică
Constrângerea morală
Excesul neimputabil
Minoritatea făptuitorului
Iresponsabilitatea
Intoxicaţia
Eroarea
Cazul fortuit
Tentativa
Tentativa
Pedepsirea tentativei
Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului
Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe
Pedeapsa pentru infracţiunea continuată şi infracţiunea complexă
Recalcularea pedepsei pentru infracţiunea continuată sau complexă
Concursul de infracţiuni
Pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiuni
Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente
Recidiva
Condamnări care nu atrag starea de recidivă
Pedeapsa în caz de recidivă
Pluralitatea intermediară
Pedepsele complementare, pedepsele accesorii şi măsurile de siguranţă în caz de pluralitate de infracţiuni
Autorul şi participanţii
Autorul şi coautorii
Instigatorul
Complicele
Pedeapsa în cazul participanţilor
Circumstanţe personale şi reale
împiedicarea săvârşirii infracţiunii
Participaţia improprie
TITLUL III - Pedepsele
Categoriile pedepselor
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Pedepsele principale
Detenţiunea pe viaţă
Regimul detenţiunii pe viaţă
Neaplicarea detenţiunii pe viaţă
înlocuirea detenţiunii pe viaţă
Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă
închisoarea
Regimul închisorii
Amenda
Stabilirea amenzii
Amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii
înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii
Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare
Pedeapsa accesorie
Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi
Pedepsele complementare
Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Degradarea militară
Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Calculul duratei pedepselor
Durata executării
Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Computarea pedepselor şi măsurilor preventive executate în afara ţării
Individualizarea pedepselor
Dispoziţii generale
Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante
Circumstanţe atenuante
Efectele circumstanţelor atenuante
Circumstanţe agravante
Efectele circumstanţelor agravante
Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Renunţarea la aplicarea pedepsei
Condiţiile renunţării la aplicarea pedepsei
Avertismentul
Efectele renunţării la aplicarea pedepsei
Amânarea aplicării pedepsei
Condiţiile amânării aplicării pedepsei
Termenul de supraveghere
Măsurile de supraveghere şi obligaţiile
Supravegherea
Modificarea sau încetarea obligaţiilor
Revocarea amânării aplicării pedepsei
Anularea amânării aplicării pedepsei
Efectele amânării aplicării pedepsei
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Condiţiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Termenul de supraveghere
Măsurile de supraveghere şi obligaţiile
Supravegherea condamnatului
Modificarea sau încetarea obligaţiilor
Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Liberarea condiţionată
Condiţiile liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă
Condiţiile liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii
Măsurile de supraveghere şi obligaţiile
Supravegherea condamnatului
Modificarea sau încetarea obligaţiilor
Revocarea liberării condiţionate
Anularea liberării condiţionate
Efectele liberării condiţionate
TITLUL IV - Măsurile de siguranţă
Dispoziţii generale
Scopul măsurilor de siguranţă
Categoriile măsurilor de siguranţă
Regimul măsurilor de siguranţă
Obligarea la tratament medical
Internarea medicală
Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii
Confiscarea specială
TITLUL V - Minoritatea
Regimul răspunderii penale a minorului
Limitele răspunderii penale
Consecinţele răspunderii penale
Măsurile educative
Referatul de evaluare
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Stagiul de formare civică
Supravegherea
Consemnarea la sfârşit de săptămână
Asistarea zilnică
Obligaţii ce pot fi impuse minorului
Modificarea sau încetarea obligaţiilor
Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Regimul măsurilor educative privative de libertate
Internarea într-un centru educativ
Internarea într-un centru de detenţie
Schimbarea regimului de executare
Calculul duratei măsurilor educative
Dispoziţii comune
Efectele cauzelor de atenuare şi agravare
Pluralitatea de infracţiuni
Descoperirea unei infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii
Prescripţia răspunderii penale a minorilor
Prescripţia executării măsurilor educative
Efectele măsurilor educative
Minorul devenit major
TITLUL VI - Răspunderea penală a persoanei juridice
Dispoziţii generale
Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice
Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Aplicarea şi executarea pedepselor complementareîn cazul persoanei juridice
Dizolvarea persoanei juridice
Suspendarea activităţii persoanei juridice
Neaplicarea dizolvării sau suspendării activităţii persoanei juridice
închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice
Plasarea sub supraveghere judiciară
Afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Dispoziţii comune
Recidiva în cazul persoanei juridice
Atenuarea şi agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Prescripţia răspunderii penale
Prescripţia executării pedepsei
Reabilitarea persoanei juridice
Efectele comasării şi divizării persoanei juridice
TITLUL VII - Cauzele care înlătură răspunderea penală
Efectele amnistiei
Prescripţia răspunderii penale
Termenele de prescripţie a răspunderii penale
întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale
Suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale
Lipsa plângerii prealabile
Retragerea plângerii prealabile
împăcarea
TITLUL VIII - Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Efectele graţierii
Prescripţia executării pedepsei
Termenele de prescripţie a executării pedepsei
întreruperea cursului prescripţiei executării pedepsei
Suspendarea cursului prescripţiei executării pedepsei
TITLUL IX - Cauzele care înlătură consecinţele condamnării
Reabilitarea de drept
Reabilitarea judecătorească
Calculul termenului de reabilitare
Condiţiile reabilitării judecătoreşti
Efectele reabilitării de drept sau judecătoreşti
Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Anularea reabilitării
TITLUL X - înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală
Dispoziţii generale
Legea penală
Săvârşirea unei infracţiuni
Funcţionar public
Public
Membru de familie
Informaţii secrete de stat şi înscrisuri oficiale
Arme
Instrument de plată electronică
Sistem informatic şi date informatice
Exploatarea unei persoane
Consecinţe deosebit de grave
Faptă săvârşită în public
Timp de război
Calculul timpului
Pedeapsă prevăzută de lege


PARTEA SPECIALĂ

TITLUL I - Infracţiuni contra persoanei
Infracţiuni contra vieţii
Omorul
Omorul calificat
Uciderea la cererea victimei
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Uciderea din culpă
Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
Lovirea sau alte violenţe
Vătămarea corporală
Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Vătămarea corporală din culpă
Relele tratamente aplicate minorului
încăierarea
Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie
Violenţa în familie
Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă
Agresiuni asupra fătului
întreruperea cursului sarcinii
Vătămarea fătului
Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor în primejdie
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
împiedicarea ajutorului
Infracţiuni contra libertăţii persoanei
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Ameninţarea
Şantajul
Hărţuirea
Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile
Sclavia
Traficul de persoane
Traficul de minori
Supunerea la muncă forţată sau obligatorie
Proxenetismul
Folosirea unui minor în scop de cerşetorie
Exploatarea cerşetoriei
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Sancţionarea tentativei
Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
Violul
Agresiunea sexuală
Actul sexual cu un minor
Coruperea sexuală a minorilor
Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Hărţuirea sexuală
Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private
Violarea de domiciliu
Violarea sediului profesional
Violarea vieţii private
Divulgarea secretului profesional
TITLUL II - Infracţiuni contra patrimoniului
Furtul
Furtul
Furtul calificat
Furtul în scop de folosinţă
Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
Sancţionarea tentativei
Tâlhăria şi pirateria
Tâlhăria
Tâlhăria calificată
Pirateria
Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei
Sancţionarea tentativei
Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Abuzul de încredere
Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor
Bancruta simplă
Bancruta frauduloasă
Gestiunea frauduloasă
însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor
înşelăciunea
înşelăciunea privind asigurările
Deturnarea licitaţiilor publice
Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile
Sancţionarea tentativei
Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice
Frauda informatică
Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos
Acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos
Sancţionarea tentativei
Distrugerea şi tulburarea de posesie
Distrugerea
Distrugerea calificată
Distrugerea din culpă
Tulburarea de posesie
TITLUL III - Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat
Infracţiuni contra autorităţii
Ultrajul
Uzurparea de calităţi oficiale
Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
Ruperea de sigilii
Sustragerea de sub sechestru
Infracţiuni privind frontiera de stat
Trecerea frauduloasă a frontierei de stat
Traficul de migranţi
Facilitarea şederii ilegale în România
Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României
TITLUL IV - Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
Nedenunţarea
Omisiunea sesizării
Inducerea în eroare a organelor judiciare
Favorizarea făptuitorului
Tăinuirea
Obstrucţionarea justiţiei
Influenţarea declaraţiilor
Mărturia mincinoasă
Răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei
Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri
Presiuni asupra justiţiei
Compromiterea intereselor justiţiei
încălcarea solemnităţii şedinţei
Ultrajul judiciar
Cercetarea abuzivă
Supunerea la rele tratamente
Tortura
Represiunea nedreaptă
Asistenţa şi reprezentarea neloială
Evadarea
înlesnirea evadării
Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti
Neexecutarea sancţiunilor penale
TITLUL V - Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
Infracţiuni de corupţie
Luarea de mită
Darea de mită
Traficul de influenţă
Cumpărarea de influenţă
Fapte săvârşite de către membrii instanţelor de arbitraj sau în legătură cu aceştia
Fapte săvârşite de către funcţionari străini sau în legătură cu aceştia
Infracţiuni de serviciu
Delapidarea
Purtarea abuzivă
Abuzul în serviciu
Neglijenţa în serviciu
Folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual
Uzurparea funcţiei
Conflictul de interese
Violarea secretului corespondenţei
Divulgarea informaţiilor secrete de stat
Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice
Neglijenţa în păstrarea informaţiilor
Obţinerea ilegală de fonduri
Deturnarea de fonduri
Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane
Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave
TITLUL VI - Infracţiuni de fals
Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Falsificarea de monede
Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată
Falsificarea de timbre sau efecte poştale
Punerea în circulaţie de valori falsificate
Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori
Emiterea frauduloasă de monedă
Falsificarea de valori străine
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Falsificarea de instrumente oficiale
Folosirea instrumentelor false
Falsificarea de instrumente de autentificare străine
Falsuri în înscrisuri
Falsul material în înscrisuri oficiale
Falsul intelectual
Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
Uzul de fals
Falsificarea unei înregistrări tehnice
Falsul informatic
Falsul în declaraţii
Falsul privind identitatea
Infracţiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin
TITLUL VII - Infracţiuni contra siguranţei publice
Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate
Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sauîndeplinirea lor defectuoasă
Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă
Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe
Distrugerea sau semnalizarea falsă
Accidentul de cale ferată
Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice
Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat
Conducerea unui vehicul fără permis de conducere
Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe
Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice
Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia
împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice
Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor
Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public
Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive
Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor
Uzul de armă fără drept
Ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale
Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive
Nerespectarea regimului materiilor explozive
Sancţionarea tentativei
Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de lege
Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi
Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă
Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă
Camăta
Infracţiuni contra sănătăţii publice
Zădărnicirea combaterii bolilor
Contaminarea venerică
Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit
Răspândirea bolilor la animale sau plante
Infectarea apei
Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse
Comercializarea de produse alterate
Traficul de produse sau substanţe toxice
Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice
Accesul ilegal la un sistem informatic
Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice
Alterarea integrităţii datelor informatice
Perturbarea funcţionării sistemelor informatice
Transferul neautorizat de date informatice
Operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice
Sancţionarea tentativei
TITLUL VIII - Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială
Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice
Constituirea unui grup infracţional organizat
Instigarea publică
Incitarea la ură sau discriminare
încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni
Tulburarea ordinii şi liniştii publice
Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase
împiedicarea desfăşurării unei adunări publice
Pornografia infantilă
Ultrajul contra bunelor moravuri
Infracţiuni contra familiei
Bigamia
Incestul
Abandonul de familie
Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului
împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu
Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate
împiedicarea exercitării libertăţii religioase
Profanarea lăcaşurilor sau a obiectelor de cult
Profanarea de cadavre sau morminte
Prelevarea ilegală de ţesuturi sau organe
TITLUL IX - Infracţiuni electorale
împiedicarea exercitării drepturilor electorale
Coruperea alegătorilor
Frauda la vot
Frauda la votul electronic
Violarea confidenţialităţii votului
Nerespectarea regimului urnei de vot
Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale
Fapte săvârşite în legătură cu un referendum
Sancţionarea tentativei
TITLUL X - Infracţiuni contra securităţii naţionale
Trădarea
Trădarea prin transmitere de informaţii secrete de stat
Trădarea prin ajutarea inamicului
Acţiuni împotriva ordinii constituţionale
înalta trădare
Acţiunile ostile contra statului
Spionajul
Atentatul care pune în pericol securitatea naţională
Atentatul contra unei colectivităţi
Actele de diversiune
Comunicarea de informaţii false
Propaganda pentru război
Compromiterea unor interese de stat
Divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională
Infracţiuni contra persoanelor care se bucură de protecţie internaţională
Constituirea de structuri informative ilegale
Nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale
Cauze de reducere a pedepsei
Sancţionarea tentativei
TITLUL XI - Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate
Infracţiuni săvârşite de militari
Absenţa nejustificată
Dezertarea
încălcarea consemnului
Părăsirea postului sau comenzii
Insubordonarea
Constrângerea superiorului
Abuzul de autoritate
Lovirea superiorului ori a inferiorului
Capitularea
Părăsirea câmpului de luptă
Zborul neautorizat
Părăsirea navei
Părăsirea comenzii
Neluarea măsurilor necesare în operaţiunile navale
Coborârea pavilionului
Coliziunea
Sancţionarea tentativei
Infracţiuni privitoare la aeronave militare
Punerea în mişcare a acţiunii penale
Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili
Sustragerea de la serviciul militar în timp de război
Agresiunea împotriva santinelei
Sustragerea de la luarea în evidenţa militară
Neprezentarea la încorporare sau concentrare
Jefuirea celor căzuţi pe câmpul de luptă
Folosirea emblemei Crucea Roşie în timpul operaţiunilor militare
TITLUL XII - Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război
Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii
Genocidul
Infracţiuni contra umanităţii
Infracţiuni de război
Infracţiuni de război contra persoanelor
Infracţiuni de război contra proprietăţii şi altor drepturi
Infracţiuni de război contra operaţiunilor umanitare şi emblemelor
Utilizarea de metode interzise în operaţiunile de luptă
Utilizarea de mijloace interzise în operaţiunile de luptă
Sancţionarea tentativei
TITLUL XIII - Dispoziţii finale
Intrarea în vigoare


Tipărit la 18 octombrie 2010


Comandă online Noul cod penal - actualizat iulie 2011 la 9,90 lei, tiparită la editura Best Publishing în anul 2011 cu un număr de 184 pagini. Livrare din stoc cu plata ramburs sau online cu cardul.